Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
SEE Marketing 2.0 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SEE Marketing 2.0, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SEE Marketing 2.0 verstrekt. SEE Marketing 2.0 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom SEE Marketing 2.0 gegevens nodig heeft
SEE Marketing 2.0 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SEE Marketing 2.0 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit marketing en communicatie uitingen.

Hoe lang SEE Marketing 2.0 gegevens bewaart
SEE Marketing 2.0 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
SEE Marketing 2.0 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van SEE Marketing 2.0 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SEE Marketing 2.0 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
SEE Marketing 2.0 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SEE Marketing 2.0 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SEE Marketing 2.0 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SEE Marketing 2.0 heeft hier geen invloed op. SEE Marketing 2.0
heeft Google geen toestemming gegeven om via SEE Marketing 2.0 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@seemarketing.nl. SEE Marketing 2.0 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. SEE Marketing 2.0 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SEE Marketing 2.0 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SEE Marketing 2.0 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SEE Marketing 2.0 op via info@seemarketing.nl. www.seemarketing.nl is een website van SEE Marketing 2.0.

SEE Marketing 2.0 is als volgt te bereiken

SEE Marketing 2.0
Donkervoortlaan 10
3261 NE Oud Beijerland.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24457720
info@seemarketing.nl
06-81791368